"If you feel convinced of something, say so. Expose your true self. Feel what you say." Fritz Pearls

Min bakgrunn

Har du noe du føler at du trenger å jobbe med, og som du kunne tenke deg å snakke om på et dypere nivå? Jeg tenker på alt fra konkrete vanskeligheter i hverdagen til ønske om en personlig vekst.

De siste årene har jeg studert gestaltterapi, og er godkjent som studentterapeut ved NGI Norsk Gestaltinstitutt.  


Perspektivet er det som skjer mellom oss «her og nå». At det som oppstår mellom oss, er et speilbilde på det som skjer i våre relasjoner.


Gestalt er for meg en utviklende og holistisk tilnærming til din og min væren i verden. Noe som kan bidra til utvidelse, kreativitet og mer frihet i livet.


Vi preges av omgivelsene våre, og jeg er spesielt opptatt av relasjonene som gir livsglede og meningsfylte dager. Jeg knytter god helse og natur sammen. I marka leder jeg en inkluderende internasjonal kvinnegruppe. Et frivillig arbeid som gir god mening for meg.


Jeg har bakgrunn fra økonomifag med spesialisering i administrasjon, samspill og ledelse. Jeg har også vært megler i konfliktråd og kjenner derfor til gode måter å kommunisere på, som kalles gjenopprettende prosesser, SLT metoden. Jeg har deltatt i flere endringsprosesser innen finans.


Jeg er tobarnsmor for voksne barn, og mine hovedinteresser er friluftsliv og musikk.

quotes-01.png

“Change occurs when one becomes what one is and not when one tries to become what one is not”

- Beisser 1994

Kontakt meg