“Change occurs when one becomes what one is and not when one tries to become what one is not” Beisser 1994

Om gestaltterapi

Gestaltterapien ble i grunnlagt på 1950-tallet av Laura og Fritz Perls sammen med Paul Goodman. Den er i dag en av de mest utbrede psykoterapeutiske retninger i verden.

Gestaltterapeuten ser mennesker i en meningsfylt helhet. Det er mange lag i et menneske. Og det er sammenheng mellom kropp, følelser, det som oppstår og dine behov.

Gestaltterapeuten er oppmerksom på:

Kroppslige fornemmelser som gir deg kontakt med dine behov. Den gode relasjonen som gir trygghet, åpenhet og tilstedeværelse. Den enkeltes grenser, ansvar, vilje og valg. I gestaltterapi bruker terapeuten seg selv.

Timene foregår som dialoger, av og til benyttes eksperimenter. Psykologer har en kanskje en mer teoretisk tilnærming til klienten, mens gestaltterapeuten har en mer praktisk tilnærming, og tar tak i det som oppstår i relasjonen.

Gestaltterapeuter går i egenterapi, gruppeterapi og veiledning under hele studiet. Som ferdig utdannet stilles det lignende krav for å opprettholde kunnskap og kompetanse.

Kontakt meg